Seminarium Hematologiczno -Onkologiczne

każdy poziom

05-07.10.2018r.

PROWADZĄCY

lek. wet. Aleksandra Marcinowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie. Bezpośrednio po studiach wyjechała do Niemiec do Lecznicy Specjalistycznej w Birkenfeld, a potem na Uniwersytet w Hannover. Stamtąd bezpośrednio udała się do Wielkiej Brytanii, gdzie odbyła staż specjalizacyjny z zakresu onkologii oraz chirurgii onkologicznej małych zwierząt w prywatnej lecznicy specjalistycznej VRCC, Essex, UK. Po roku odbytego stażu, została jako klinicysta junior na kolejne 6 miesięcy. Kolejnych parę lat spędziła pracując jako lekarz weterynarii małych zwierząt, głównie w okolicach Londynu. Od 2011 roku rozpoczęła studia magisterskie z zakresu onkologii klinicznej ludzkiej na Uniwersytecie w Nottingham, które ukończyła w 2014 z oceną bardzo dobrą. W 2012 roku została przyjęta na stanowisko Juniora Onkologa na Uniwersytecie w Cambridge, a rok później dostała się na studia specjalizacyjne z zakresu onkologii małych zwierząt (Senior Clinical Training Scholarship in Medical Oncology) na Uniwersytecie w Cambridge, które ukończyła w marcu 2016 roku. Obecnie Pani Doktor szykuje się do egzaminu końcowego Europejskiego Specjalisty z zakresu Onkologii Weterynaryjnej (Dipl ECCVIM-CA) i pracuje jako onkolog w poradni onkologicznej w Szwajcarii. Zainteresowana jest większością aspektów onkologii klinicznej i radioterapii. Najbardziej intryguje Ją immunologia nowotworu, terapia promieniowaniem oraz stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej.

lek. wet. Jarosław Balcerzak

Dyplom lekarza weterynarii odebrał w 2008 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu nieprzerwanie pracuje w warszawskich przychodniach dla zwierząt. Jako Cancept - Jarosław Balcerzak prowadził w Warszawie konsultacje onkologiczne psów i kotów, a od 2017 r działalność ta prowadzona już jest w Przychodni Weterynaryjnej "Kochanowskiego" Członkiem sekcji onkologicznej PSLWMZ oraz ISEBTT - (International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments) Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenia kliniczne biorąc udział w krajowych i zagranicznych kongresach i warsztatach. W praktyce zawodowej najwięcej uwagi poświęca terapii multimodalnej chorób nowotworowych i wielokierunkowemu podejściu do pacjenta.

lek. wet. Magdalena Cymerman

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Specjalista Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Od 2005 roku kierownik laboratorium ALAB weterynaria. W obszarze zainteresowań zawodowych Pani doktor szczególne miejsce zajmuje hematologia. Na co dzień konsultuje przypadki hematologiczne jako diagnosta, stara się także jak najwięcej czasu poświęcać klinice. Swoje doświadczenie laboratoryjne wykorzystuje w praktyce lekarskiej, a doświadczenie praktyka w pracy diagnosty. Jest uczestniczką wielu szkoleń z zakresu hematologii, analityki ogólnej i szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej. Jest autorką i współautorką artykułów z zakresu analityki ogólnej i hematologii. Swoją wiedzą dzieli się na szkoleniach, kursach oraz stażach studenckich. Na co dzień związana z laboratorium ALAB weterynaria, Przychodnią Weterynaryjną BOKSERSKA oraz Przychodnią Jacek Bany w Legionowie.

lek. wet. Maria Skrzeczyńska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Po odebraniu dyplomu pracowała w warszawskich i podwarszawskich przychodniach dla zwierząt. Od 2012 roku związana z Laboratorium ALAB Weterynaria, gdzie zajmuje się przede wszystkim hematologią. Stale poszerza wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach i kursach przeznaczonych dla lekarzy weterynarii oraz diagnostów laboratoryjnych. Chętnie dzieli się wiedzą publikując oraz prowadząc szkolenia.

lek. wet. Mariusz Miazga

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek European Society of Veterinary Oncology (ESVONC), absolwent studiów podyplomowych na kierunku Onkologia Weterynaryjna w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Department of Science, University of Luxembourg. Swoją wiedzę zdobywał i stale pogłębia w trakcie wielu krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu onkologii, cytologii, ultrasonografii i endoskopii. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał podczas stażu i pracy w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multiwet w Warszawie. Następnie pracując u boku doświadczonego onkologa weterynaryjnego Leonarda Gugały w Szczecinie rozpoznał i rozwijał swoje zainteresowania onkologiczne, które stały się jego pasją. Jako współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Pobłocki i Miazga, oraz konsultant Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej na co dzień zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych, a ultrasonograf i igły biopsyjne są przy tym podstawowym zestawem diagnostycznym. Poza pracą kliniczną dzieli się swoją wiedzą jako prelegent na seminariach i warsztatach z dziedziny onkologii i ultrasonografii.

lek. wet. Sebastian Borowik

Specjalista chorób psów i kotów, hemtolog, onkolog. Zajmuje się interną i przeprowadza badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia) i układu oddechowego (bronchoskopia). Jednak w codziennej praktyce głównie zajmuje się tematyką hematologiczną i onkologiczną, w tym: oceną rozmazów, diagnostyką cytologiczna i biopsyjną. Ponadto przeprowadza zaawansowane terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia na podyplomowych kursach i sympozjach organizowanych przez m.in. ESVONC – Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Sekcję Onkologii PSLWMZ, oraz PTHiT- Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Jako jeden z prekursorów wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii, będącą alternatywną metodą postępowania w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Zwolennik holistycznego podejścia do pacjenta w lecznictwie zwierząt. Autor i współautor kilku publikacji z zakresu endoskopii, hematologii i onkologii. Swoją wiedzą dzieli się jako wykładowca podczas kursów i szkoleń. Na co dzień związany z Całodobową Kliniką Weterynaryjną SFORA oraz Laboratorium ALAB Weterynaria.

PROGRAM WARSZTATÓW

Piątek 05.10.2018r.


11.00 - 11.30
SPONSOR – firma VETEXPERT

11.30 - 13.00
lek.wet. Magdalena Cymerman
Anemie hemolityczne (IMHA), rodzaje, diagnostyka, pułapki diagnostyczne, terapia. (pokaz preparatów)

13.00 - 13.10
Przerwa kawowa

13.10 - 14.40
lek.wet. Maria Skrzeczyńska
Kliniczna interpretacja parametrów czerwonokrwinkowych, czyli jak wspomóc się w rozpoznaniu anemii na co dzień.

14.40 - 15.00
przerwa kawowa z ciepłym posiłkiem

15.00 - 16.30
lek.wet. Jarosław Balcerzak
Praktyczne podejście do limfadenopatii i najczęstsze pozawęzłowe postacie chłoniaka u psów i kotów w codziennej praktyce internistycznej, możliwości terapeutyczne.

16.30 - 16.40
Przerwa kawowa

16.40 - 18.10
lek.wet. Sebastian Borowik
Morfologia-jak poprawić interpretację rutynowego badania, pułapki diagnostyczne.

18.10 - 18.20
Przerwa kawowa

18.20 - 20.00
lek.wet. Magdalena Cymerman, lek.wet. Maria Skrzeczyńska, lek.wet. Sebastian Borowik
Zajęcia praktyczne – prawidłowe pobieranie krwi i wykonywanie rozmazów krwi.

Sobota 06.10.2018r.


9.00 - 9.20
SPONSOR

9.20-10.50
lek. wet. Aleksandra Marcinkowska
Zespoły paranowotworowe, w tym zaburzenia biochemiczne oraz metaboliczne towarzyszące nowotworom w codziennej praktyce klinicznej, diagnostyka, terapia, przypadki kliniczne.

10.50 -11.00
Przerwa kawowa

11.00 -12.30
lek.wet. Maria Skrzeczyńska
Patologie płytek-małopłytkowości, diagnostyka, algorytm postępowania, choroby z zaburzeniem ilościowym i jakościowym płytek.(pokaz preparatów)

12.30 -12.40
Przerwa kawowa

12.40 -14.10
lek. wet. Aleksandra Marcinkowska
Nowotwory okolicy okołodbytowej:diagnostyka, przypadki kliniczne, różnicowanie, terapia.

14.10 -15.10
Przerwa obiadowa

15.10 -15.30
SPONSOR- firma SCANVET

15.30 -17.00
lek.wet. Jarosław Balcerzak
Mastocytoma- różnorodność obrazu klinicznego, rola internisty w diagnostyce i terapii guza z komórek tucznych.

17.00 -17.10
Przerwa kawowa

17.10 -18.30
lek.wet. Mariusz Miazga
Możliwości postępowania terapeutycznego w najczęstszych typach nowotworów u psów i kotów, rodzaje terapii uzupełniających, terapie adiuwantowe i leczenie internistyczne po zabiegu chirurgicznym, efekty kliniczne – część 1.

18.30 -18.40
Przerwa kawowa

18.40 -20.00
lek.wet. Mariusz Miazga
Możliwości postępowania terapeutycznego w najczęstszych typach nowotworów u psów i kotów, rodzaje terapii uzupełniających, terapie adiuwantowe i leczenie internistyczne po zabiegu chirurgicznym, efekty kliniczne - część 2.

Niedziela 07.10.2018r.


9.00 - 9.20
SPONSOR - firma VEBIOT

9.20-10.50
lek. wet. Sebastian Borowik
Interpretacja obrazu krwi w diagnostyce onkologicznej, czyli kiedy podejrzewać nowotwór w opisie rozmazu i nie tylko?


10.50 -11.00
Przerwa kawowa

11.00 -12.30
lek.wet. Magdalena Cymerman
Anemie z niedoboru żelaza-aspekty kliniczne, interpretacja wyników.

12.30 -12.40
Przerwa kawowa

12.40 -13.40
lek.wet. Magdalena Cymerman, lek.wet. Maria Skrzeczyńska, lek.wet. Sebastian Borowik
Zajęcia praktyczne – przegląd preparatów.

13.40- 14.40
Przerwa obiadowa

14.40- 16.10
lek.wet. Mariusz Miazga
Biopsja w codziennej diagnostyce klinicznej- rodzaje, przydatność, czułość i swoistość badania, przykłady kliniczne, pułapki diagnostyczne.

16.10- 16.20
Przerwa kawowa

16.20- 18.00
lek.wet. Mariusz Miazga, lek.wet. Jarosław Balcerzak, lek.wet. Sebastian Borowik
Zajęcia praktyczne – prawidłowe pobieranie biopsji i przygotowanie preparatów do laboratorium.

BRAK WOLNYCH MIEJSC. ZAPRASZAMY W INNYM TERMINIE