SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PSOM I KOTOM

poziom podstawowy

08.06.2019r.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich miłośników psów i kotów, którzy w świadomy sposób chcą udzielić pierwszej pomocy potrzebującym jej zwierzakom zanim otrzymają ją ze strony lekarza weterynarii.

Podczas 7 godzin szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na 2 - 3 krótkie przerwy na kawę, herbatę i smaczny poczęstunek. Każdy uczestnik otrzyma profesjonalny certyfikat ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia: 290 zł

Dane do przelewu:

ING Bank Śląski S.A.
69105019241000009223054637
odbiorca: Redline s.c.
tytuł: nazwa szkolenia , imię i nazwisko uczestnika
kwota: 290 zł

PROWADZĄCY

lek. wet. Magdalena Zawilińska - Pankiewicz

PROGRAM WARSZTATÓW

Sobota 08.06.2019r.


9:00 - 9:30
Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy psu lub kotu.

9:30 - 10:00
Omówienie fizjologicznych parametrów życiowych oraz ważnych z punktu widzenia ratowania życia elementów anatomii charakterystycznych dla psów i kotów.

10:00 - 10:30
Rozpoznanie pasożytów zewnętrznych oraz sposób na bezpieczne usuwanie kleszczy.

10:30 - 11:00
Postępowanie w przypadku wymiotów i biegunki.

11:00 - 12:30
Postępowanie w sytuacjach nagłych:
zadławienie
połkniecie ciała obcego
hipotermia
udar słoneczny
odmrożenie
oparzenie
zatrucie
ukąszenie żmii
ukąszenia owadów
wstrząs
krwotok
złamania i inne urazy dotyczące aparatu ruchu

12:30 - 14:00
Zasady opatrywania ran.
(zajęcia praktyczne z wykonywania opatrunków)

14:00 - 15:30
Przeprowadzenie prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
(zajęcia praktyczne na fantomie)

15:30 - 16:00
Podsumowanie składu apteczki , którą będziemy kompletować na poszczególnych etapach szkolenia.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE