s

Seminarium Hematologiczno - onkologiczne

każdy poziom

23-25 października 2020 r.

Idea seminarium hematologiczno - onkologicznego zrodziła się w związku z częstymi pytaniami kierowanymi do specjalistów w tej dziedzinie. W codziennej praktyce lekarze weterynarii napotykają trudności w diagnostyce schorzeń o podłożu hematologicznym, a jeszcze więcej problemów rodzi diagnostyka różnicowa i leczenie chorób nowotworowych. To wbrew pozorom bardzo obszerna dziedzina, pełna pułapek i skomplikowanych zagadek. Nasi wykładowcy to bardzo ambitni i pełni pasji lekarze weterynarii, którzy każdego dnia podobnie jak my stawiają czoło trudnym hematologicznym i onkologicznym przypadkom. W swojej pracy zawodowej łączą pracę kliniczną z pracą laboratoryjną. Tak więc poza "mędrca szkiełkiem i okiem" mają kontakt z prawdziwym pacjentem.

Nasze seminarium to około 26 godzin twórczej pracy.

Każdy wykład zakończony jest panelem dyskusyjnym, aby wspólnie rozwiać wszelkie wątpliwości z zakresu danej tematyki oraz omówić konkretne przypadki. Elementy praktyczne seminarium mają pomóc wykluczyć popełnianie najczęstszych błędów przy pobieraniu krwi, wykonywaniu rozmazów krwi, czy też biopsji. Będziemy pracować przy pomocy profesjonalnych mikroskopów, które użyczy nam Laboratorium Alab Weterynaria. Ponadto Klinika Weterynaryjna Redline wyposażona jest w mikroskop, który posiada kamerę umożliwiającą pokaz preparatów większej liczbie uczestników. Nasi współorganizatorzy – firma VetExpert, Vetbio i ScanVet, krótko i rzeczowo przybliżą charakterystykę przydatnych hematologiczno-onkologicznie preparatów.

Poza ogromem wiedzy jaką zdobędziecie Państwo podczas seminarium czeka na Państwa certyfikat ukończenia szkolenia.

Koszt Seminarium : 2390zł

Dane do przelewu:
ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1025 1000 0092 7154 3952

odbiorca: Redline s.c.

Serdecznie zapraszam na to niezwykle wartościowe spotkanie i zachęcam do zapoznania się z programem seminarium!

lek. wet. Magdalena Zawilińska – Pankiewicz

PROWADZĄCY

lek. wet. Aleksandra Marcinowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie. Bezpośrednio po studiach wyjechała do Niemiec do Lecznicy Specjalistycznej w Birkenfeld, a potem na Uniwersytet w Hannover. Stamtąd bezpośrednio udała się do Wielkiej Brytanii, gdzie odbyła staż specjalizacyjny z zakresu onkologii oraz chirurgii onkologicznej małych zwierząt w prywatnej lecznicy specjalistycznej VRCC, Essex, UK. Po roku odbytego stażu, została jako klinicysta junior na kolejne 6 miesięcy. Kolejnych parę lat spędziła pracując jako lekarz weterynarii małych zwierząt, głównie w okolicach Londynu. Od 2011 roku rozpoczęła studia magisterskie z zakresu onkologii klinicznej ludzkiej na Uniwersytecie w Nottingham, które ukończyła w 2014 z oceną bardzo dobrą. W 2012 roku została przyjęta na stanowisko Juniora Onkologa na Uniwersytecie w Cambridge, a rok później dostała się na studia specjalizacyjne z zakresu onkologii małych zwierząt (Senior Clinical Training Scholarship in Medical Oncology) na Uniwersytecie w Cambridge, które ukończyła w marcu 2016 roku. Obecnie Pani Doktor szykuje się do egzaminu końcowego Europejskiego Specjalisty z zakresu Onkologii Weterynaryjnej (Dipl ECCVIM-CA) i pracuje jako onkolog w poradni onkologicznej w Szwajcarii. Zainteresowana jest większością aspektów onkologii klinicznej i radioterapii. Najbardziej intryguje Ją immunologia nowotworu, terapia promieniowaniem oraz stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej.

lek. wet. Jarosław Balcerzak

Dyplom lekarza weterynarii odebrał w 2008 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu nieprzerwanie pracuje w warszawskich przychodniach dla zwierząt. Jako Cancept - Jarosław Balcerzak prowadził w Warszawie konsultacje onkologiczne psów i kotów, a od 2017 r działalność ta prowadzona już jest w Przychodni Weterynaryjnej "Kochanowskiego" Członkiem sekcji onkologicznej PSLWMZ oraz ISEBTT - (International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments) Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenia kliniczne biorąc udział w krajowych i zagranicznych kongresach i warsztatach. W praktyce zawodowej najwięcej uwagi poświęca terapii multimodalnej chorób nowotworowych i wielokierunkowemu podejściu do pacjenta.

lek. wet. Magdalena Cymerman

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Specjalista Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Od 2005 roku kierownik laboratorium ALAB weterynaria. W obszarze zainteresowań zawodowych Pani doktor szczególne miejsce zajmuje hematologia. Na co dzień konsultuje przypadki hematologiczne jako diagnosta, stara się także jak najwięcej czasu poświęcać klinice. Swoje doświadczenie laboratoryjne wykorzystuje w praktyce lekarskiej, a doświadczenie praktyka w pracy diagnosty. Jest uczestniczką wielu szkoleń z zakresu hematologii, analityki ogólnej i szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej. Jest autorką i współautorką artykułów z zakresu analityki ogólnej i hematologii. Swoją wiedzą dzieli się na szkoleniach, kursach oraz stażach studenckich. Na co dzień związana z laboratorium ALAB weterynaria, Przychodnią Weterynaryjną BOKSERSKA oraz Przychodnią Jacek Bany w Legionowie.

lek. wet. Maria Skrzeczyńska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Po odebraniu dyplomu pracowała w warszawskich i podwarszawskich przychodniach dla zwierząt. Od 2012 roku związana z Laboratorium ALAB Weterynaria, gdzie zajmuje się przede wszystkim hematologią. Stale poszerza wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach i kursach przeznaczonych dla lekarzy weterynarii oraz diagnostów laboratoryjnych. Chętnie dzieli się wiedzą publikując oraz prowadząc szkolenia.

lek. wet. Mariusz Miazga

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek European Society of Veterinary Oncology (ESVONC), absolwent studiów podyplomowych na kierunku Onkologia Weterynaryjna w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Department of Science, University of Luxembourg. Swoją wiedzę zdobywał i stale pogłębia w trakcie wielu krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu onkologii, cytologii, ultrasonografii i endoskopii. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał podczas stażu i pracy w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multiwet w Warszawie. Następnie pracując u boku doświadczonego onkologa weterynaryjnego Leonarda Gugały w Szczecinie rozpoznał i rozwijał swoje zainteresowania onkologiczne, które stały się jego pasją. Jako współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Pobłocki i Miazga, oraz konsultant Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej na co dzień zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych, a ultrasonograf i igły biopsyjne są przy tym podstawowym zestawem diagnostycznym. Poza pracą kliniczną dzieli się swoją wiedzą jako prelegent na seminariach i warsztatach z dziedziny onkologii i ultrasonografii.

lek. wet. Sebastian Borowik

Specjalista chorób psów i kotów, hemtolog, onkolog. Zajmuje się interną i przeprowadza badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia) i układu oddechowego (bronchoskopia). Jednak w codziennej praktyce głównie zajmuje się tematyką hematologiczną i onkologiczną, w tym: oceną rozmazów, diagnostyką cytologiczna i biopsyjną. Ponadto przeprowadza zaawansowane terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia na podyplomowych kursach i sympozjach organizowanych przez m.in. ESVONC – Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Sekcję Onkologii PSLWMZ, oraz PTHiT- Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Jako jeden z prekursorów wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii, będącą alternatywną metodą postępowania w leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Zwolennik holistycznego podejścia do pacjenta w lecznictwie zwierząt. Autor i współautor kilku publikacji z zakresu endoskopii, hematologii i onkologii. Swoją wiedzą dzieli się jako wykładowca podczas kursów i szkoleń. Na co dzień związany z Całodobową Kliniką Weterynaryjną SFORA oraz Laboratorium ALAB Weterynaria.

PROGRAM WARSZTATÓW

Piątek 23.10.2020 r.


11.00 - 11.30
SPONSOR – firma VETEXPERT

11.30 - 13.00
lek.wet. Magdalena Cymerman
Anemie hemolityczne (IMHA), rodzaje, diagnostyka, pułapki diagnostyczne, terapia. (pokaz preparatów)

13.00 - 13.10
Przerwa kawowa

13.10 - 14.40
lek.wet. Maria Skrzeczyńska
Kliniczna interpretacja parametrów czerwonokrwinkowych, czyli jak wspomóc się w rozpoznaniu anemii na co dzień.

14.40 - 15.00
przerwa kawowa z ciepłym posiłkiem

15.00 - 16.30
lek.wet. Jarosław Balcerzak
Praktyczne podejście do limfadenopatii i najczęstsze pozawęzłowe postacie chłoniaka u psów i kotów w codziennej praktyce internistycznej, możliwości terapeutyczne.

16.30 - 16.40
Przerwa kawowa

16.40 - 18.10
lek.wet. Sebastian Borowik
Morfologia-jak poprawić interpretację rutynowego badania, pułapki diagnostyczne.

18.10 - 18.20
Przerwa kawowa

18.20 - 20.00
lek.wet. Magdalena Cymerman, lek.wet. Maria Skrzeczyńska, lek.wet. Sebastian Borowik
Zajęcia praktyczne – prawidłowe pobieranie krwi i wykonywanie rozmazów krwi.

Sobota 24.10.2020 r.


9.00 - 9.20
SPONSOR

9.20-10.50
lek. wet. Aleksandra Marcinkowska
Zespoły paranowotworowe, w tym zaburzenia biochemiczne oraz metaboliczne towarzyszące nowotworom w codziennej praktyce klinicznej, diagnostyka, terapia, przypadki kliniczne.

10.50 -11.00
Przerwa kawowa

11.00 -12.30
lek.wet. Maria Skrzeczyńska
Patologie płytek-małopłytkowości, diagnostyka, algorytm postępowania, choroby z zaburzeniem ilościowym i jakościowym płytek.(pokaz preparatów)

12.30 -12.40
Przerwa kawowa

12.40 -14.10
lek. wet. Aleksandra Marcinkowska
Nowotwory okolicy okołodbytowej:diagnostyka, przypadki kliniczne, różnicowanie, terapia.

14.10 -15.10
Przerwa obiadowa

15.10 -15.30
SPONSOR- firma SCANVET

15.30 -17.00
lek.wet. Jarosław Balcerzak
Mastocytoma- różnorodność obrazu klinicznego, rola internisty w diagnostyce i terapii guza z komórek tucznych.

17.00 -17.10
Przerwa kawowa

17.10 -18.30
lek.wet. Mariusz Miazga
Możliwości postępowania terapeutycznego w najczęstszych typach nowotworów u psów i kotów, rodzaje terapii uzupełniających, terapie adiuwantowe i leczenie internistyczne po zabiegu chirurgicznym, efekty kliniczne – część 1.

18.30 -18.40
Przerwa kawowa

18.40 -20.00
lek.wet. Mariusz Miazga
Możliwości postępowania terapeutycznego w najczęstszych typach nowotworów u psów i kotów, rodzaje terapii uzupełniających, terapie adiuwantowe i leczenie internistyczne po zabiegu chirurgicznym, efekty kliniczne - część 2.

Niedziela 25.10.2020 r.


9.00 - 9.20
SPONSOR - firma VEBIOT

9.20-10.50
lek. wet. Sebastian Borowik
Interpretacja obrazu krwi w diagnostyce onkologicznej, czyli kiedy podejrzewać nowotwór w opisie rozmazu i nie tylko?


10.50 -11.00
Przerwa kawowa

11.00 -12.30
lek.wet. Magdalena Cymerman
Anemie z niedoboru żelaza-aspekty kliniczne, interpretacja wyników.

12.30 -12.40
Przerwa kawowa

12.40 -13.40
lek.wet. Magdalena Cymerman, lek.wet. Maria Skrzeczyńska, lek.wet. Sebastian Borowik
Zajęcia praktyczne – przegląd preparatów.

13.40- 14.40
Przerwa obiadowa

14.40- 16.10
lek.wet. Mariusz Miazga
Biopsja w codziennej diagnostyce klinicznej- rodzaje, przydatność, czułość i swoistość badania, przykłady kliniczne, pułapki diagnostyczne.

16.10- 16.20
Przerwa kawowa

16.20- 18.00
lek.wet. Mariusz Miazga, lek.wet. Jarosław Balcerzak, lek.wet. Sebastian Borowik
Zajęcia praktyczne – prawidłowe pobieranie biopsji i przygotowanie preparatów do laboratorium.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu