Młoda kotka

Na badanie trafiła kotka ok. 2-3 lat, historia nieznana, kastrowana, testy FIV/FeLV ujemne, bardzo apatyczna, brak apetytu, w badaniach krwi leukocytoza i znacznie podwyższone parametry nerkowe.

Badanie USG uwidoczniło:

  • powiększoną, hipoechogennie niejednorodną śledzionę, o nieregularnych brzegach

  • dużą ilość wolnego, intensywnie zagęszczonego płynu w jamie otrzewnej, podczas badania widocznego w największej ilości w okolicy śledziony

  • drobne, hiperechogenne zmiany ogniskowe widoczne w całym miąższu wątroby, na filmiku widoczne głównie w prawych płatach, przyprzeponowo

  • powiększoną wątrobę, lewy płat wystający poza żołądek, okolica ze śladem płynu

  • na zdjęciu pomiar śledziony (grubość u kota nie powinna przekraczać 1 cm), ponad nią widoczny lewy płat wątroby z wyraźnie nieregularnym brzegiem i zaokragloną krawędzią

     

Pod kontrolą USG pobrano płyn, który okazał się krwią. Laparotomia wykazała krwiwienie z drobnych licznych guzków wątroby. Dokonano eutanazji śródoperacyjnej.

Ultrasonograficznie ciekawy przypadek, niestety bez odpowiedzi histopatologicznej.